HASEKO - KUMA HALL

【会期終了】東京大学建築構成材デザイン工学(AGC旭硝子)寄付講座完結展「森に棲む月に棲む建築構造デザイン」を、3キャンパスで開催しました。